Møt vår medisinske rådgiver Christina

2023-11-16 | Nyheter

Det er mange tanker og følelser som oppstår når en blir syk. I Alivia har du alltid en personlig rådgiver ved din side som støtter og hjelper deg gjennom hele forløpet. Møt Christina Øksnevad Ommundsen, vår medisinske rådgiver som brenner for å hjelpe de som rammes av en kreftdiagnose, og deres pårørende.

Christina, hva gjør du som medisinsk rådgiver?

En rådgivers rolle er å være en personlig kontakt/koordinator som er tilgjengelig for kunden. Jeg ønsker å komme inn i prosessen så tidlig som mulig, slik at vi tidlig kan vurdere hva vi kan hjelpe deg med og hva som kan være nødvendig i akkurat ditt tilfelle. Jeg ønsker å være en samtalepartner for kunden, gi støtte og følge opp kunden gjennom hele forløpet. Vi holder kontakt i opptil to år etter at behandlingen er avsluttet, avhengig av kundens behov.

Er det mulighet for ekstra støtte?

For meg er det viktig at kunden føler seg godt ivaretatt. Derfor gjør vi alltid en kartlegging av behovene til kunden. Vi tar hensyn til helhetsperspektivet rundt kunden – hva trenger denne personen? Er det behov for samtaler med psykolog? Det kan også handle om praktiske spørsmål, for eksempel hjelp i hjemmet i løpet av en behandlingsperiode.

Hva føler du er mest verdifullt i din rolle som medisinsk rådgiver?

Det å ha muligheten til å tilby kundene en personlig oppfølging, støtte og kontakt i en utfordrende situasjon i livet, oppleves givende og verdifullt for meg som sykepleier.