Second Opinion

Få en uavhengig vurdering av din kreftdiagnose og behandlingsplan.
Søk nå

For deg som har fått en kreftdiagnose

Alivia kan også tilby en Second Opinion til personer som ikke har Alivia Kreftforsikring. Med vår Second Opinion mottar pasienten en ny, uavhengig medisinsk vurdering av diagnose- og behandlingsplan.

Økt trygghet for deg uten kreftforsikring

Second Opinion handler om å øke sjansene for optimal behandling av den sykdommen som har rammet deg. Second Opinion bidrar også til økt trygghet for deg og dine nærmeste, og kan være en god støtte for den behandlende legen.

Dette er inkludert:

  • Skriftlig Second Opinion innen 10 dager*
  • Uttalelse fra en anerkjent internasjonal/nasjonal spesialist
  • Fastsettelse eller bekreftelse av diagnosen og om den foreslåtte behandlingen er i samsvar med internasjonale retningslinjer
  • Muntlig gjennomgang av Second Opinion og pasientens spørsmål med Alivias lege

*gjelder fra det øyeblikket Alivia får tilgang til pasientens relevante journal (inkludert diagnostikk, røntgen, etc.)Skriftlig Second Opinion innen 10 dager*

Hvorfor behøver man Second Opinion?

Kreft er en komplisert sykdom der ingen tilfeller er like. Dette kan føre til usikkerhet i den foreslåtte behandlingsplanen. En ny uavhengig vurdering – en Second Opinion – fra spesialister innen kreft kan være av stor verdi for den aktuelle pasienten, men også som en støtte for ansvarlig lege.

I følge norsk lov har du også rett til en ny vurdering, Second Opinion, av din helsetilstand. Les mer om dine rettigheter her.

 

Hvordan fungerer det

1 Tilgang til journaler

Pasienten sender inn relevante journaler til Alivia.

2 Ny vurdering av legespesialist

Alivia gjør en ny og uavhengig medisinsk vurdering, såkalt second opinion, av diagnosen og behandlingsopplegget du har fått.

3 Ny uttalelse

Spesialisten skriver en ny uttalelse, det vil si en uavhengig vurdering av om diagnosen og den foreslåtte behandlingsplanen er optimal. Pasienten kan deretter dele uttalelsen med sin behandlende lege, da den er et viktig grunnlag for videre behandling.

4 Kontakt

Om nødvendig kan den behandlende legen komme i direkte kontakt med spesialisten som avga den nye uttalelsen.

Spørsmål og svar

Hvem kan søke om Second Opinion?

Alle som har fått påvist en kreftdiagnose kan be om en uavhengig Second Opinion via Alivia.

Få tilgang til anerkjente kreftspesialister

I Alivias Medisinske råd sitter ledende kreftspesialister som samlet har spisskompetanse innenfor de fleste kreftsykdommer og -behandlinger. Dette gjør at du vil få en vurdering som omfatter de nyeste innen kreftbehandling og -forskning.