Second Opinion

Second Opinion – trygghet for deg uten kreftforsikring

Alivia kan tilby en Second Opinion til personer som ikke har Alivia Kreftforsikring. Med vår Second Opinion mottar pasienten en ny og uavhengig medisinsk vurdering av diagnose og behandlingsplan, noe som gir større trygghet. Jo tidligere dette blir gjort, jo større er sjansene for at det kan gjøre en forskjell.

Hvorfor en Second Opinion?

Kreft er en komplisert sykdom der ingen tilfeller er like. Dette kan føre til usikkerhet rundt den foreslåtte behandlingsplanen. Derfor vurderes det at en ny uavhengig vurdering – Second Opinion – fra spesialister med ekspertkunnskap, kan ha stor verdi for den aktuelle pasienten. I tillegg kan den også fungere som en støtte til den behandlende legen. Det er en klar sammenheng mellom spesialkompetanse og gode medisinske resultater. I henhold til norsk lov har du også rett til en Second Opinion i tilfelle livstruende eller særlig alvorlig sykdom. Be om henvisning fra din behandlende lege.

Hva innebærer en Second Opinion

Pasienten innhenter medisinske opplysninger og sender disse til Alivia. Informasjonen blir analysert av Alivia som identifiserer en internasjonalt anerkjent spesialist, med relevant kunnskap innen den krefttypen som pasienten har. Da tid er viktig, vil pasienten motta en Second Opinion innen 10 dager etter at vi mottok journalene. Om nødvendig oversetter vi til engelsk for å lette det internasjonale samarbeidet.

Etter en gjennomgang av spesialistene blir det skrevet en uttalelse, det vil si en ny og uavhengig vurdering av diagnosen, og om den foreslåtte behandlingsplanen er optimal. Pasienten bør da dele denne vurderingen med sin behandlende lege, da dette er et viktig grunnlag for behandlingen. Om nødvendig kan din behandlende lege komme i direkte kontakt med spesialisten.

Skaper trygghet

Second Opinion handler om å øke sjansene for optimal behandling av sykdommen som rammer deg. Second Opinion bidrar også til å skape trygghet for deg og din nærmeste familie, og kan være en god støtte til din behandlende lege.

Dette får du

  • Skriftlig Second Opinion innen 10 dager *
  • En uttalelse fra en anerkjent internasjonal/nasjonal spesialist
  • En vurdering eller en bekreftelse av diagnose, og om foreslått behandling stemmer overens med internasjonale retningslinjer
  • En muntlig gjennomgang av Second Opinion og spørsmål fra pasienten med den medisinsk ansvarlige hos Alivia

* Gjelder fra den datoen Alivia har fått tilgang til pasientens relevante journaler (inklusiv diagnostikk, røntgenbilder mm)