Hvorfor er vi her?

Vi ønsker at alle som får kreft skal få best mulig behandling, uansett hvem de er eller hvor de bor.

Kreftbehandling i Norge holder generell høy kvalitet. Likevel er det ikke alltid nok. Til tross for pakkeforløp, kan ventetider på ulike undersøkelser være lang. Det kan handle om tilfeldigheter som hvor du bor, hvilket sykehus eller hvilken lege du møter. Ikke minst tar det tid til nye diagnostiske metoder og behandlinger gjøres tilgjengelig i Norge. Vi ønsker å finne en løsning som gir så mange som mulig tilgang til nye behandlinger der dette er riktig, at diagnostikk og behandling gis raskest mulig, og at behandling tilpasses den enkelte pasient.

Vi ønsker å skape et sikkerhetsnett som kompletterer det offentlige helsevesen. Vi har samlet et meget kompetent medisinsk råd, som består av spesialistleger og professorer både i Norge og internasjonalt. Disse er med på å sørge for at vi kan tilby individuelt tilpasset diagnostikk og gjøre behandling tilgjengelig hvis den ikke er tilbudt i Norge.  Hver pasient får en behandlingskoordinator som følger deg gjennom hele behandlingsløpet. Hvilke leger eller sykehus som velges avhenger av den enkelte pasient og den kreftdiagnose du har.

Våre tjenester er basert på tid, kvalitet og rettigheter. Diagnose og behandling til riktig tid. Kvalitet betyr bl.a. riktig behandling uansett om den er tilgjengelig gjennom det offentlige helsevesen eller ikke. Rettigheter er viktig fordi de kan være vanskelig å orientere seg når man er syk.

Alivia tror at gapet mellom hva som er mulig innen kreftbehandling og hva som er tilgjengelig i det offentlige helsevesen vil øke i fremtiden. Vi ønsker å minske det gapet for så mange som mulig.