Gruppeforsikring

Investér i dine ansatte

For deg som er arbeidsgiver eller en medlemsorganisasjon

Du som arbeidsgiver eller organisasjon kan investere i dine ansatte eller medlemmer gjennom å tegne en gruppeforsikring. Forsikringen vil være en ekstra trygghet om en av dine ansatte eller medlemmer får en kreftdiagnose.

 

Tilgang til Alivias

kreftspesialister

Rett diagnose gjennom

Second Opinion

Rett behandling til

rett tid

Støtte og trygghet

til den som rammes av kreft og deres pårørende

En ekstra trygghet

Alivia kreftforsikring supplerer det offentlige helsevesen i Norge og sørger for at flere får riktig diagnose og behandling innen riktig tid, uavhengig av hvor du bor.

Fordeler

  • Viktig investering og et viktig gode for dine ansatte
  • Rask behandling
  • Redusere sykefravær
  • Færre kostnader ved sykdom

Ønsker du å tegne gruppeforsikring?

​Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) er distributør av Alivia kreftforsikring i Norge.

Kontakt NUA ​
Web: Norwegian Underwriting Agency
Email: kreftforsikring@norua.com
Telefon: 06185

Er du en Visma kunde og ønsker å tegne Kreftforsikring?

Kontakt Arne Dag Pettersen
Telefon: +47 90 13 54 37
Email: arne.pettersen@norua.no

Kreftforsikringen kan tegnes og betales av arbeidsgiver eller være en frivillig forsikring for ansatte/medlemmer som kan tegnes via sin arbeidsgiver/medlemsorganisasjon.

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer det?

En kreftforsikring er et supplement til det offentlige helsevesen i Norge. Skulle du bli rammet av kreft får du via Alivia tilgang til en medisinsk rådgiver, som vil støtte og hjelpe deg under sykdommen. Medisinsk rådgiver er også tilgjengelig for dine pårørende dersom de ønsker støtte underveis i prosessen.

Aliva gjør en ny og uavhengig medisinsk vurdering av diagnosen og behandlingsopplegget du har fått. Dersom det er usikkerhet rundt diagnosen, gjøres ytterligere analyser og prøvetaking for å sikre riktig diagnose og behandling.

Dersom våre legespesialister mener at din diagnose må gjennomgås av flere eksperter på akkurat din kreftdiagnose, ordner vi det. Det samme gjelder dersom vi mener at det finnes en bedre behandling tilgjengelig. I første omgang skal den behandlingen utføres av det offentlige helsevesenet i Norge, men dersom dette ikke er mulig vil det skje gjennom en privat klinikk/sykehus som Alivia har kvalitetssikret og har avtale med, innenfor EU/ EØS.

Alt ovenfor dekkes av forsikringen, inkludert kostnadene for eventuell reise og opphold for behandling på et annet sted.

All behandling må forhåndsgodkjennes av Alivia.

Produktinfo

Alivia Kreftforsikring gir kunden tilgang til kunnskap og erfaring fra erfarne krefteksperter. Dette gjør at pasienten kan være sikker på å få best mulige forutsetninger ved en eventuell kreftdiagnose.

Hva innebærer forsikringen?
Har du fått en «kreftdiagose» kan du bruke Alivia «kreftforsikirng» til å få en Second Opinion, dvs. en ny uavhengig medisinsk vurdering av diagnose og behandlingsplan som er stillt av det offentlige helsevesenet.

Alivias Second Opinion utføres av norske og internasjonale spesialister innen kreftbehandling.

Hvordan skjer det?
Kunden sender inn sine relevante journaler og dokumenter knyttet til sykdommen.

Alivias medisinske team som består av onkologer, forskere, radiolog, medisinske spesialister og sykepleiere, analyserer deretter diagnosen og behandlingsplanen for å se om den diagnosen og behandlingen er den mest passende. Etter spesialistene har tatt en gjennomgang blir det skrevet en uttalelse, pasienten bør da dele denne med sin behandlende lege. Om nødvendig kan den behandlende legen komme i direkte kontakt med Alivia.

Diagnostisering
Konkluderer Alivias medisinske team at sykdommen må utredes nærmere, vil vi sørge for at det gjennomføres videre diagnostikk. Det kan være alt fra enkel prøvetaking til avansert teknologi for å identifisere og individualisere kreftbehandlinger, for eksempel genetiske tester av svulsten og molekylær profilering.

Behandling
Dersom Alivias medisinske team konkluderer med at det finnes en mer hensiktsmessig behandling for kreften enn den som er foreslått, vil vi anbefale det. I første omgang skal behandlingen utføres av din behandlende lege i offentlig helsevesen. Dersom dette ikke er mulig vil det bli utført av en privat klinikk/sykehus som Alivia har avtale med i Norge eller innenfor EU/EØS.

Medisinsk rådgiver
Under prosessen får du tildelt en personlig medisinsk rådgiver, som støtter og hjelper deg og dine nærmeste gjennom hele prosessen.

  • Medisinsk rådgiver koordinerer din behandling og bistår deg i dine kontakter med for eksempel leger, spesialister, diagnostikere og psykologer.
  • Medisinsk rådgiver er en medisinsk utdannet og erfaren person som er tilgjengelig for pasienten for både medisinske og ikke-medisinske spørsmål, for eksempel vedrørende sykdommen og behandlingsforløpet.
Rapportere en sak

Hvis du har Alivia Kreftforsikring og har fått en kreftdiagnose, bør du alltid kontakte oss så snart som mulig. Dette gjør du via lenken: Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) (norua.com)

Prosessen starter alltid med at du gir Alivia en fullmakt til å få tilgang til dine medisinske dokumenter. En Second Opinion- en ny og uavhengig medisinsk vurdering, blir deretter utført av Alivias kreftspesialister.

Behandling og operasjoner skal alltid forhånd godkjennes av Alivia.

Hjelp hos spesialist når du trenger det som mest

Alivias Medisinske råd består av erfarne kreftspesialister som sørger for at du får den riktige behandlingen som er tilpasset din kreftsykdom

En trygghet

Alivia er et tillegg til det offentlige kreftbehandlingen og skal gi deg en trygghet om at du får den beste behandlingen om du skulle få en kreftsykdom