Alivia Kreftforsikring

Riktig diagnose og riktig behandling til rett tid
GruppeforsikringOm Alivia

Hvorfor trenger jeg kreftforsikring?

Det offentlige helsevesenet i Norge holder generelt høy medisinsk kvalitet når det gjelder kreftbehandling, men dette er ikke alltid nok. Behandlingsforløpet kan ta lengre tid enn det som er anbefalt, noe som fører til at ikke alle får den behandling og hjelp som de trenger og har krav på. Det kan handle om tilfeldigheter som hvor du bor, hvilket sykehus du hører til eller hvilke leger du møter. Vi ønsker sammen med det offentlige helsevesenet å gi et mer helhetlig tilbud. Vårt mål er at så mange som mulig får tilgang til nye behandlinger der dette er riktig, at diagnostikk og behandling gis raskest mulig, og at behandling tilpasses den enkelte pasient.

1 av 3 rammes. Vi vil redusere bekymringen

Alivia har en unik spesialistkompetanse innen kreftdiagnoser. Ved å sikre tilgang til riktig diagnose og riktig behandling innen garantert tid, sikrer vi at de som rammes av kreft og deres pårørende, har de best mulige forutsetningene i tilfelle en rammes av kreft.

Er du en Visma kunde og ønsker å tegne Kreftforsikring?

Kontakt Arne Dag Pettersen
Telefon: +47 90 13 54 37
Email: arne.pettersen@norua.no

Tegne kreftforsikring for din bedrift?

Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) er distributør av Alivia kreftforsikring i Norge.

Kontakt NUA ​
Web: Norwegian Underwriting Agency
Email: kreftforsikring@norua.com
Telefon: 06185

Kreftforsikring

  • Rett diagnose gjennom Second Opinion
  • Rett behandling til rett tid
  • Støtte og trygghet til den som rammes av kreft og deres pårørende

Slik fungerer det

Samarbeidspartnere

Forsikringsgiver til Alivia «Kreftforsikring» er Maiden General Försäkrings AB som er et registrert forsikringsselskap i Sverige og står under tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige. Avtalen om Alivia Kreftforsikringe tegnes mellom Maiden General og forsikringstakeren.

Alivia Insurance AB med svensk org.nr 556740-8108, er en forsikringsformidler registrert i Sverige og står under tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige. Alivia er også en registrerad «privat vårdgivare» som er spesialister på kreft og står under tilsyn fra Inspektionen för vård och omsorg i Sverige. Alivia er registrert forsikringsformidler i Sverige, og har meldt grensekryssende virksomhet til Norge. Se vår svenske nettside.

Aktuellt

Intervju med James

Intervju med James

En kreftdiagnose kan snu opp ned på hele din tilværelse, og hvor hverdagen vi kjenner plutselig ikke blir den samme igjen. James Perlman, en 68 år gammel pensjonist som led av prostatakreft, deler sin reise og hvordan kreftforsikring hjalp ham. Å bli diagnostisert med...

Møt vår medisinske rådgiver Christina

Møt vår medisinske rådgiver Christina

Det er mange tanker og følelser som oppstår når en blir syk. I Alivia har du alltid en personlig rådgiver ved din side som støtter og hjelper deg gjennom hele forløpet. Møt Christina Øksnevad Ommundsen, vår medisinske rådgiver som brenner for å hjelpe de som rammes av...

Susanne fikk selv oppleve behovet for en kreftforsikring

Susanne fikk selv oppleve behovet for en kreftforsikring

Legen lente seg over skrivebordet og sa: "Vi ser en svulst på venstre lunge. Og vi tror det er kreft." Den setningen, i et mottakelsesrom på Karolinska sykehus i Stockholm for ti år siden, kastet meg inn i et ukjent univers. "Jeg, ikke-røyker. Lungekreft?" "Kan en...