Om Alivia

Vi ønsker at alle som får kreft skal få best mulig behandling, uansett hvem de er eller hvor de bor.

Kreftbehandling i Norge holder generell høy kvalitet, men dette er ikke alltid nok. Til tross for pakkeforløp*, kan ventetider på ulike undersøkelser være lang. Det kan handle om tilfeldigheter som hvor du bor, hvilket sykehus eller hvilken lege du møter. Ikke minst tar det tid før nye diagnostiske metoder og behandlinger gjøres tilgjengelig i Norge. Vi ønsker å finne en løsning som gir så mange som mulig tilgang til nye behandlingermetoder der dette er riktig, at diagnostikk og behandling gis raskest mulig, og at behandling tilpasses den enkelte pasient.

Vi ønsker sammen med det offentlige helsevesenet å gi et mer helhetlig tilbud.
Vi har samlet et svært kompetent medisinsk råd, som består av spesialister og professorer både i Norge og internasjonalt. Disse er med på å sørge for at vi kan tilby individuelt tilpasset diagnostikk og gjøre behandling tilgjengelig selv om den ikke er tilgjengelig i Norge. Hver pasient får en medisinsk rådgiver som følger deg gjennom hele behandlingsløpet. Hvilke leger eller sykehus som velges avhenger av den enkelte pasient og den kreftdiagnosen denne har.

Våre tjenester er basert på tid, kvalitet og rettigheter. Diagnose og behandling til riktig tid. Kvalitet betyr blant annet riktig behandling, uansett om den er tilgjengelig gjennom det offentlige helsevesenet eller ikke. Rettigheter er viktig fordi det kan være vanskelig å orientere seg når man er syk.

Alivia tror at gapet mellom hva som er mulig innen kreftbehandling, og hva som er tilgjengelig i det offentlige helsevesenet, vil øke i fremtiden. Vi ønsker å minske dette gapet for så mange som mulig.

*Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. 

Vår historie

Alivia er et privateid selskap grunnlagt i 2017 av Dr. Vidar Arnulf, Kent Andersson og Jonathan Fürst. De startet Alivia basert på frustrasjon og en vilje til å endre forholdene for de som har fått en kreftdiagnose.

“Vi har alle bekjente som har blitt rammet av kreft, vi har også kommet i kontakt med mennesker som på ulike måter ikke har fått riktig hjelp eller fått behandling i tide. Hvis vi kan, med vår kollektive kunnskap og kontakter, gi flere mennesker muligheten til et bedre utgangspunkt i tilfelle en kreftdiagnose, må vi handle. Derfor startet vi Alivia” sier dr. Vidar Arnulf, en av grunnleggerne.

Grunnleggere

Dr. Vidar Arnulf er selskapets medisinske direktør. Han har jobbet som lege i Norden, og internasjonalt som gründer innen helse de siste 35 årene. Han er grunnlegger av flere helse- og medisinske selskaper, inkludert Vertikal Helse, som under hans ledelse vokste til å bli Norges største private helseforsikringsselskap. Han grunnla Alivia Swiss Health Management – et globalt selskap som hjelper pasienter med komplekse diagnoser, blant annet ved hjelp av avanserte diagnostiske teknologier og behandlinger.

Kent Andersson er vår leder for forretningsutvikling. Han har de siste 30 årene hatt ledende stillinger i forsikringsbransjen i Norden, blant annet i Trygg Hansa hvor han var medstifter og ledet Nordic Care, som i sin tid vokste med en medlemsmasse til over 500.000 forsikrede. Kent startet Vertikal i Sverige og fungerte som administrerende direktør i selskapet.

Jonathan Fürst er vår utviklingsleder. I løpet av de siste ni årene har han jobbet i selskaper som har fokusert på å hjelpe pasienter med komplekse diagnoser, inkludert kreft, til å få tilgang til medisinsk spesialkunnskap. Han er også en av grunnleggerne av Alivia Swiss Health Management. Jonathan har tidligere arbeidet som amerikansk advokat for byråer i New York og London.

 

Vår visjon

Vår visjon

Alle bør få tilgang til tilgjengelige kunnskap innenfor kreftbehandling, og på den måten øke mulighetene til et langt liv med god kvalitet.

Vårt formål

Ved å sikre tilgang til riktig diagnose og riktig behandling innen garantert tid, sikrer vi at de som rammes av kreft og deres pårørende, har de best mulige forutsetningene når sykdom rammer.

Våre verdier

Trygghet

Alt vi gjør skal gi en følelse av trygghet for alle som er bekymret for fremtidige kreftdiagnoser og et håp for de som lider av kreft.

Kunnskap

I tillegg til den brede kompetansen som vårt team har, søker vi kontinuerlig etter den nyeste kunnskapen for å gi de som lider av kreft, best mulig diagnose, behandling og støtte.

Troverdighet

Hele vår virksomhet er basert på at våre kunder blir i stand til å stole på at vi gjør alt vi kan for å forbedre behandlingsmulighetene for de som har fått en kreftdiagnose. Vi gjør dette ved å gi tilgang til den nyeste kunnskapen om kreft, og ved å gi støtte til både den som er rammet av kreft og deres pårørende.

Vi er engasjerte

Vi engasjerer oss i den enkelte pasients situasjon, og vil alltid gjøre vårt ytterste for å støtte den kreftrammede og deres pårørende.

Medisinsk råd

Alivias medisinske arbeid ledes av vår medisinske direktør, Dr. Vidar Arnulf. Han har Alivias Medical Unit til sin disposisjon som har som oppgave å være en omsorgskoordinator, utføre forberedende arbeid som å samle medisinske dokumenter, samt gjennomføre saksdokumenter og medisinsk forskning om ny diagnostikk og behandlinger. Enheten består av sykepleiere, medisinske spesialister, onkologer og forskere.

Alivia har et internasjonalt medisinsk råd bestående av ledende internasjonale onkologer. Rådet bistår det medisinske teamet når det er spesielt sjeldne eller komplekse krefttilfeller, men bistår også til å utvikle retningslinjene våre og sikre at vi er oppdaterte om nye diagnostiske metoder, teknologier og kreftbehandlinger.

Medisinsk råd

Registrering

Alivia Insurance AB med svensk org.nr 556740-8108, er en forsikringsformidler registrert i Sverige og står under tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige. Alivia er også en registrerad «privat vårdgivare» som er spesialister på kreft og står under tilsyn fra Inspektionen för vård och omsorg i Sverige. Alivia er registrert forsikringsformidler i Sverige, og har meldt grensekryssende virksomhet til Norge.

Forsikringsgiver til Alivia Kreftforsikring er Maiden General Försäkrings AB, med svensk organisasjonsnummer 516406-1003 («Maiden General»). Maiden General er et registrert forsikringsselskap i Sverige og står under tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige. Avtalen om Alivia Kreftforsikringen tegnes mellom Maiden General og forsikringstakeren.

 

Kontakt oss

E-post

Spørsmål om kreftforsikringen
kreftforsikring@norua.com

Spørsmål om Second Opinion
secondopinion@alivianordic.no

Telefon

Åpningstider 8-16
Dagen før helligdag 8-12

Tel:
+47 219 790 47

Andre spørsmål

Andre spørsmål
info@alivianordic.no

 

Samarbeidspartnere