Susanne fikk selv oppleve behovet for en kreftforsikring

2023-10-12 | Nyheter

Legen lente seg over skrivebordet og sa: «Vi ser en svulst på venstre lunge. Og vi tror det er kreft.»

Den setningen, i et mottakelsesrom på Karolinska sykehus i Stockholm for ti år siden, kastet meg inn i et ukjent univers.

«Jeg, ikke-røyker. Lungekreft?» «Kan en lunge i det hele tatt opereres? Satser helsevesenet på en 60 år gammel kvinne? Finnes det noen medisiner som kan redde livet mitt, men som ikke har kommet til Sverige? Hvordan vet jeg at jeg får riktig behandling?»

Ensomheten under sykdomstiden

Jeg ble raskt operert og fikk den beste mulige helsehjelpen. Men likevel: Jeg møtte sjelden den samme legen to ganger.

Kontaktsykepleieren byttet jobb og forsvant. En turnuslege skremte meg når vi snakket om min fremtid. Og jeg måtte selv ta stilling til om jeg ville ha cytostatika forebyggende. Jeg følte meg utrolig ensom.

Personlig kontakt hadde gjort en forskjell

Ti år senere er jeg utrolig takknemlig, glad og ydmyk for å tilhøre de 15 prosent av alle lungekreftpasienter som lever ti år etter at sykdommen ble oppdaget. Nå er jeg også en av investorene i Alivia kreftforsikring.
For så bra som den svenske kreftomsorgen enn måtte være, hvilken glede det hadde vært for meg om vår forsikring hadde eksistert for ti år siden, og jeg hadde vært forsikringstaker.
Tenk å ha en personlig relasjon til erfarne og kompetente sykepleiere og leger som kan støtte og informere, som har kunnskap om nye medisiner og metoder, og som er ved ens side i denne sårbare livssituasjonen!

Nå finnes forsikringen.
Kreft er en uforutsigbar fiende.
Møt den ikke alene.

Artikkelen er skrevet av Susanne Hobohm og deretter oversatt til norsk

 

Susanne Hobohm

Susanne ble behandlet for lungekreft i september 2013. Sykdommen ble oppdaget tilfeldig under en røntgenundersøkelse av en annen årsak og ga ingen symptomer.