Medisinske råd

Alivias internasjonale medisinske råd

Alivias internasjonale medisinske råd består av flere ledende og erfarne spesialister og professorer i kreft- og kreftpleie. Deres kompetanse og kunnskap innen deres respektive områder betyr at vi kan garantere de beste mulige forholdene for kunder som er rammet av kreft.

Professor Roger Henriksson

Professor Roger Henriksson

Medlem, Alivias internasjonale medisinske råd

Roger er professor og sjef i onkologi ved Norrlands universitetssykehus. Hans forskning har omfattet både pasientrelatert klinisk forskning og eksperimentell onkologi. Han har blant annet vært leder av Regional Cancer Center Stockholm Gotland og for Stockholms onkologiklinikk, inkludert Radiumhemmet på Karolinska Universitetssykehuset. I åtte år jobbet han med å utvikle nye kreftmedisiner i den internasjonale farmasøytiske industrien. Roger har skrevet over 400 peer-reviewed artikler publisert i internasjonale medisinske tidsskrifter og har mottatt flere priser for sitt arbeid. Blant oppdragene er vitenskapelig råd til Helse- og velferdsstyrelsen (TLV), leder av ekspertrådskreft i Stockholms farmasøytiske komité, leder av ESMO 2020, leder av vitenskapelig komité og medlem i styret for European Association of Neuro-Oncology. I mange år var han leder av den svenske onkologiske foreningen.

 

Professor Justin Stebbing

Professor Justin Stebbing

Styreformann, Alivias internasjonale medisinske råd

Justin er professor i kreft og onkologi ved Imperial College og Imperial College Healthcare NHS Trust i London, Storbritannia. Hans kompetanse er primært innen bryst-, lunge- og gastrointestinalkreft, og behandling med immunterapi. Han har forfattet mer enn 600 peer-reviewed artikler og kapitler publisert i internasjonale medisinske og vitenskapelige tidsskrifter. Hans fokus på Imperial er nye kreftterapier og systemisk styring av pasienter med solide maligniteter, inkludert en rekke nye biomarkørbaserte metoder, med vekt på sirkulerende tumorceller og cellefritt DNA.

 

Dr. Helene Langberg

Dr. Helene Langberg

Medlem, Alivias internasjonale medisinske råd

Helene er overlege og spesialist i onkologi og har jobbet på avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus siden 2015. Hennes spesialitet og fokus er fremfor alt innen sarkomonkologi og hun er medlem av flere sarkomrelaterte internasjonale nettverk, som Scandinavian Sarcoma Group (SSG) og Connective Tissue Oncology Society (CTOS). Hun er spesielt opptatt av persontilpasset behandling og at pasientene føler seg ivaretatt på en god måte.

 

Professor Heinz-Josef Lenz

Professor Heinz-Josef Lenz

Medlem, Alivias internasjonale medisinske råd

Heinz-Josef er professor i gastrointestinal kreft ved Universitetet i Sør-California i USA. Han har spesialisert seg innen emner som inkluderer regulering av genuttrykk knyttet til legemiddelresistens, pasienter med stor risiko for å utvikle tykktarmskreft og bestemmelse av kreftfremkallende metoder; metoder for tidlig deteksjon og bedre overvåking av disse kreftformene. Han er medlem av American Association for Cancer Research, American Gastroenterology Association og National Society of Genetic Counselors. Heinz-Josef er forfatter av mer enn 300 peer-reviewed artikler og kapitler, publisert i internasjonale medisinske og vitenskapelige tidsskrifter.

 

Dr. Tomas Norlindh

Dr. Tomas Norlindh

Medlem, Alivias internasjonale medisinske råd

Tomas er lege (radiolog) i både Sveits og Sverige og har jobbet som radiolog ved flere sykehus og klinikker i Sveits siden 2008, blant annet i Kanton Graubünden, St. Gallen og i Liechtenstein. I nesten 20 år var han aktiv i Limmattal sykehus i Zürich, hvorav mer enn 10 år som sjef. Tomas jobbet tidligere som assisterende lege i radiologi ved Universitetet i Skåne Universitetssykehus.

 

Dr. Vidar Arnulf

Dr. Vidar Arnulf

Medlem, Alivias internasjonale medisinske råd

Medisinsk direktør, Alivia Insurance og Alivia Care

Vidar er lege i Norge og jobbet i 30 år som anestesilege i Norge og Danmark. Han grunnla og var fram til 2016 medisinsk ansvarlig hos Vertikal Helse, Norges største private helseforsikringsselskap. Han er også medstifter av Alivia Swiss Health Management, et selskap som bistår pasienter med alvorlige sykdommer, spesielt kreftpasienter, med koordinering og formidling av omsorg, tilgang til avansert diagnostikk og ledende internasjonale spesialister.

 

Professor John Gribben

Professor John Gribben

Medlem, Alivias internasjonale medisinske råd

John er professor i onkologi ved Barts Cancer Institute, Queen Mary University i London, Storbritannia. I 17 år jobbet han ved Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School. Han spesialiserer seg på hematologiske kreftformer, inkludert lymfom, leukemi og benmargstransplantasjon. Han er forfatter av mer enn 400 peer-reviewed artikler og kapitler publisert i internasjonale medisinske og vitenskapelige tidsskrifter, og har et globalt rykte for sitt arbeid med å undersøke nye medisiner og kreftbehandlinger. John er leder av European Hematology Association.