Second Opinion

Hva innebærer en Second Opinion

Først samler Alivias medisinske enhet relevante journaldokumenter. Disse blir analysert av Alivia, som deretter bestemmer hvilke nasjonale eller internasjonale eksperter som skal gjennomføre Second Opinion. Om nødvendig oversetter vi til engelsk.

Etter spesialisten har tatt en gjennomgang blir det skrevet en uttalelse; det vil si en uavhengig vurdering av diagnosen, og om den foreslåtte behandlingsplanen er optimal. Pasienten bør da dele denne med sin behandlende lege, da dette er et viktig grunnlag for fortsatt behandling. Om nødvendig kan den behandlende legen komme i direkte kontakt med spesialisten.

Gir trygghet

Second Opinion handler om å øke sjansene for optimal behandling av den sykdommen som har rammet deg. Second Opinion bidrar også til økt trygghet for deg og dine nærmeste, og kan være en god støtte for den behandlende legen.