Vår visjon

Vår visjon

Alle bør få tilgang til den best tilgjengelige kunnskapen innenfor kreftbehandling og på den måten øke mulighetene for et langt liv med kvalitet.

Vårt formål

Ved å sikre tilgang til riktig diagnose og riktig behandling innen garantert tid, sikrer vi at de som rammes av kreft og deres pårørende, har de best mulige forutsetningene i tilfelle kreft.