Vår visjon

Vår visjon

Alle bør få tilgang til den best tilgjengelige kunnskapen innenfor kreftbehandling, og på den måten øke mulighetene for et langt liv med god kvalitet.

Vårt formål

Ved å sikre tilgang til riktig diagnose og riktig behandling innen garantert tid, sikrer vi at de som rammes av kreft og deres pårørende, har de best mulige forutsetningene i tilfelle kreft.