Medisinsk team

Medisinsk team

Alivias medisinske arbeid ledes av vår medisinske direktør, Dr. Vidar Arnulf. Til sin disposisjon har han Alivias Medical Unit, som har som oppgave å være en omsorgskoordinator, utføre forberedende arbeid som å samle medisinske dokumenter, gjennomføre saksdokumenter og medisinsk forskning om ny diagnostikk og behandlinger. Enheten består av sykepleiere, medisinske spesialister, onkologer og forskere.

Alivia har et internasjonalt medisinsk råd bestående av ledende internasjonale onkologer. Rådet bistår det medisinske teamet når det er spesielt sjeldne eller komplekse krefttilfeller, men også til å utvikle retningslinjene våre og sikre at vi oppdateres om nye diagnostiske metoder, teknologier og kreftbehandlinger.

For å styrke pasientperspektivet er Alivias aktiviteter knyttet til et uavhengig pasientråd bestående av representanter fra ulike pasientforeninger innen kreft. Deres oppgave er å dele erfaringer og kunnskaper som kan utvikle Alivias tjenester og hver enkelt pasients erfaring med Alivia.

Nedenfor finner du en oversikt over Alivias medisinske team.