Grunnleggere

Grunnleggere

Dr. Vidar Arnulf er selskapets medisinske direktør. Han har jobbet som lege i Norden, og internasjonalt som gründer innen helse de siste 35 årene. Han er grunnlegger av flere helse- og medisinske selskaper, inkludert Vertikal Helse, som under hans ledelse vokste til å bli Norges største private helseforsikringsselskap og Alivia Swiss Health Management – et globalt selskap som hjelper pasienter med komplekse diagnoser, blant annet avanserte diagnostiske teknologier og behandlinger.

Kent Andersson er Alivias CEO. Han har de siste 30 årene hatt  ledende stillinger i forsikringsbransjen i Norden, blant annet i Trygg Hansa hvor han var medstifter og ledet Nordic Care, som i sin tid vokste med en medlemsmasse til over 500.000 forsikrede. Kent startet Vertikal i Sverige og fungerte som administrerende direktør i selskapet.

Jonathan Fürst er vår utviklingsleder. I løpet av de siste ni årene har han jobbet i selskaper som har fokusert på å hjelpe pasienter med komplekse diagnoser, inkludert kreft, til å få tilgang til medisinsk spesialkunnskap. Han er også grunnlegger av Alivia Swiss Health Management. Jonathan har tidligere arbeidet som amerikansk advokat for byråer i New York og London.